Lollandske stednavne

ved Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen,

lektor i navneforskning, NorS, Københavns Universitet.

 

Gennem efterhånden en del års arbejde på Afdeling for Navneforskning ved Københavns Universitet, og herigennem en plads i Stednavneudvalget, har jeg med tiden haft rigtig mange stednavne under behandling. Da jeg endvidere selv har været bosiddende på Lolland siden 2008 har jeg, naturligt nok, også udviklet en særlig interesse for stednavnene på Lolland. I håbet om, at også andre – både på og uden for Lolland – kunne finde fornøjelse ved at lære nogle af vore ofte lidt specielle stednavne på Lolland nærmere at kende, er der på nærværende side linket til de artikler, som jeg foreløbig har skrevet om lollandske stednavne. Der er ikke så mange endnu, men det er min hensigt, at der fremover jævnligt vil komme en ny præsentation i populærvidenskabelig form af et nyt lokalt stednavn. Indtil videre kan der læses om følgende stednavne:

 

·                               Arninge (2021)

·                               Dannemare (2021)

·                               Døllefjelde-Musse (2021)

·                               Kramnitse/Kramnitze (2018)

·                               Majbølle (2020)

·                               Saxenhøj (2016)

·                               Stenstrup og Fandens Øjesten (2017)

·                               Vigsnæs Sogn (2019)

 

Hvis man vil læse mere om stednavne på Lolland kan følgende litteratur og opslagsværker anbefales:

·       Danmarks Stednavne 11 (’Maribo Amts Stednavne’), ved Anders Bjerrum & Christian Lisse (Stednavneudvalget: København, 1954).

·       Housted, Friederikke W. (1994): Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland, Falster og Møn (C.A. Reitzels Forlag: København).

·       Jørgensen, Bent (2008): Danske stednavne (Gyldendal: København).

·       Kristensen, Marius (1921, 1922, 1923): ’Lålands og Falsters Stednavne’ (I-III), i Lolland-Falsters Historiske Samfunds Aarbog 1921, 24-43; 1922, 22-43; 1923, 1-14.

 

Forespørgsler om stednavne i Danmark, herunder deres betydning og historie, kan rettes til Arkiv for Navneforskning, Københavns Universitet, på email: navneforskning@hum.ku.dk .

 

Senest opdateret: 28-10-2021.